Witamy

„Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Naród pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Więcej jeszcze: wiemy, że w okresie najtragiczniejszym, w okresie rozbiorów, Naród Polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworzac kulturę, można ją zachować”.

- Jan Paweł II

Szkoła Polska im. Św. Jana Pawła II w Calgary jest wierna korzeniom, zachowuje kulturę polską i ją ubogaca już ponad 75 lat i nadaje pewny, prawy kierunek w wychowaniu dzieci i młodzieży, będac wierną korzeniom, uczy miłości Boga i Ojczyzny, dwóch najistotniejszych spraw w życiu każdego człowieka.

Powstała w 1934 roku, by kształcić młode pokolenie, krzewiąc miłość do Boga i Polski, poprzez naukę języka ojczystego, ukazywanie piękna i głębi literatury polskiej, wielkości historii naszej Ojczyzny, tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, również wzbogacając ducha dzieci i młodzieży i kształtując charaktery poprzez prawdy Boże, wyjaśniane na lekcjach religii.

Uczniowie Szkoły Polskiej aktywnie uczestniczą w życiu polonijnym, zarówno w Calgary, jak i inych częściach Kanady, wyjeżdżają też do Polski na Festiwale Taneczne, zdobywając często pierwsze miejsca.

Biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, np. Akademia 3 Maja, 11 Listopada, „Jasełka”, wystepy teatralne, Konkursy im. Adama Mickiewicza, spotkania z Kombatantami, Konkursy Recytatorskie,, Dni Młodych Talentów. W szkole działa Harcerstwo, dzieci ze szkoły należą do chorku ”Laetare” i organizacji religijnych: Rycerstwa Niepokalanej, Krucjaty Eucharystycznej. Biorą też udzaiał w niedzielnych Mszach św. dla dzieci, Drodze Krzyżowej, „Majówce”.

Szkoła Polska im. Bł. Jana Pawła II posiada zasobną bibliotekę i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz gazetka szkolna ”Hejnał Uczniowski”, poruszający aktualne sprawy szkoły, nauki, ciekawych wydarzeń i rocznic.

Dyrekcja Szkoły Polskiej czuwa z gorliwością nad całościowym rozwojem szkoły, nauczyciele z ofiarnością nad realizacją programu, a rodzice, szczególnie Komitet Rodzicielski, pomagają z wielkim talentem i poświęceniem w finansowym rozwoju szkoły, np. organizując walentynkową zabawę.

Wielkie słowa uznania należą się Księżom z Towarzystwa Chrystusowegodla Polonii Zagranicznej, którzy z całym oddaniem służą dziatwie i młodzieży, sprawując opiekę nad szkołą i kierujac jej rozwojem.

Słowa podziękowania płyną do Siostr Dominikanek, które od poczatku gorliwie włączają się w nauczanie i wychowywanie naszych dzieci i młodzieży, dzielnie wskazując drogę do Boga i krzewiąc miłość do Ojczyzny.

Zajęcia

Piątki:
Klasy 7, 8, 9 - od 17:30 do 20:30
Klasy 10, 11, 12 - od 17:30 do 21:30

Soboty:
Klasy 0 od 9:45 do 13:00
Klasy 1-6 od 9:45 do 13:10

Kontakt

Adres szkoły
St. Anne Academic Centre
1010 21 Ave SE
Biuro Szkolne
2111 Uxbridge Drive N.W.
Calgary, AB T2N 3Z3

Telefon
Tel: (403) 289-0111
Fax: (403) 289-9752
Tel. szkolny podczas zajęć: (403) 605-6091

Bożena Błachut - Dyrektor
Tel: (403) 293-2229

E-mail
Sprawy związane ze stroną:
admin@szkolapolskacalgary.com

Informacje o klasach itp:
info@szkolapolskacalgary.com