Witamy

„Kultura polska jest dobrem,
na którym opiera się życie duchowe Polaków.
Naród pozostał duchowo niepodległy,
ponieważ miał swoją kulturę.
Więcej jeszcze: wiemy,
że w okresie najtragiczniejszym,
w okresie rozbiorów,
Naród Polski tę swoją kulturę ogromnie
jeszcze ubogacił i pogłębił,
bo tylko tworzac kulturę,
można ją zachować”.

- Jan Paweł II

Szkoła Polska im. Bł. Jana Pawła II w Calgary jest wierna korzeniom, zachowuje kulturę polską i ją ubogaca już ponad 75 lat i nadaje pewny, prawy kierunek w wychowaniu dzieci i młodzieży, będac wierną korzeniom, uczy miłości Boga i Ojczyzny, dwóch najistotniejszych spraw w życiu każdego człowieka.

Powstała w 1934 roku, by kształcić młode pokolenie, krzewiąc miłość do Boga i Polski, poprzez naukę języka ojczystego, ukazywanie piękna i głębi literatury polskiej, wielkości historii naszej Ojczyzny, tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, również wzbogacając ducha dzieci i młodzieży i kształtując charaktery poprzez prawdy Boże, wyjaśniane na lekcjach religii.

Uczniowie Szkoły Polskiej aktywnie uczestniczą w życiu polonijnym, zarówno w Calgary, jak i inych częściach Kanady, wyjeżdżają też do Polski na Festiwale Taneczne, zdobywając często pierwsze miejsca.

Biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, np. Akademia 3 Maja, 11 Listopada, „Jasełka”, wystepy teatralne, Konkursy im. Adama Mickiewicza, spotkania z Kombatantami, Konkursy Recytatorskie,, Dni Młodych Talentów. W szkole działa Harcerstwo, dzieci ze szkoły należą do chorku ”Laetare” i organizacji religijnych: Rycerstwa Niepokalanej, Krucjaty Eucharystycznej. Biorą też udzaiał w niedzielnych Mszach św. dla dzieci, Drodze Krzyżowej, „Majówce”.

Szkoła Polska im. Bł. Jana Pawła II posiada zasobną bibliotekę i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz gazetka szkolna ”Hejnał Uczniowski”, poruszający aktualne sprawy szkoły, nauki, ciekawych wydarzeń i rocznic.

Dyrekcja Szkoły Polskiej czuwa z gorliwością nad całościowym rozwojem szkoły, nauczyciele z ofiarnością nad realizacją programu, a rodzice, szczególnie Komitet Rodzicielski, pomagają z wielkim talentem i poświęceniem w finansowym rozwoju szkoły, np. organizując walentynkową zabawę.

Wielkie słowa uznania należą się Księżom z Towarzystwa Chrystusowegodla Polonii Zagranicznej, którzy z całym oddaniem służą dziatwie i młodzieży, sprawując opiekę nad szkołą i kierujac jej rozwojem.

Słowa podziękowania płyną do Siostr Dominikanek, które od poczatku gorliwie włączają się w nauczanie i wychowywanie naszych dzieci i młodzieży, dzielnie wskazując drogę do Boga i krzewiąc miłość do Ojczyzny.